Leerplichtwet 1969

Geldend van 28-07-2018 t/m 31-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzing onderwijsinstituten
  2. OCW-intrekkingsregeling 2004

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina