Leerplichtwet 1969

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Leerplichtwet 1969
    Artikelen: 7, 8, 9, 10, 15, 22
  2. Regeling prestatiebox mbo
    Bijlage: A
  3. Wet op het onderwijstoezicht
    Artikelen: 24k2, 24k3, 24k5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina