Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 01-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2014.
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 54

Informatie geldend op 16-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering
  Artikel: 8
 2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikelen: 52, 55, 68
 3. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel: 7
 4. Regeling Wfsv
  Artikel: 4.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

 1. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521 Alg. 1
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
01-01-2013 Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
16-07-2008 Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 12-06-2008 Stb. 2008, 271
01-10-2006 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
01-01-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
01-01-1990 Vervallen 27-04-1989
samen met
20-12-1989
Stb. 1989, 127
samen met
Stb. 1989, 585
20855
samen met
21218
27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-01-1984 Wijziging 26-09-1984 Stb. 1984, 427 18208 26-09-1984 Stb. 1984, 427
01-01-1968 Nieuwe-regeling 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654

Opmerkingen

 1. Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven