Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 16-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Besluit zorgaanspraken AWBZ

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit zorgaanspraken AWBZ
  Artikel: 19
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel 12
Terug naar begin van de pagina