Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2014.
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 16-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Besluit zorgaanspraken AWBZ

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit zorgaanspraken AWBZ
  Artikel: 19
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel 12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521 Alg. 1
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
01-02-2005 Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 27 28994 25-01-2005 Stb. 2005, 42
01-04-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 23 27038 16-02-2001 Stb. 2001, 100
01-07-1999 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
01-04-1994 Wijziging 07-10-1993 Stb. 1993, 545 22815 25-11-1993 Stb. 1993, 657
01-01-1992 Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 587 21592 19-12-1991 Stb. 1991, 721
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 127 20855 27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-01-1968 Nieuwe-regeling 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654

Opmerkingen

 1. Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven