Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 16-07-2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1.22
 2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikelen: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 40, 43, 49, 52, 65a, 76a
 3. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikel: 119
 4. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014
  Bijlage: 1
 5. Besluit Wfsv
  Artikel: 4.1
 6. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 49
 7. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 7
 8. Erkenningsregeling penitentiair programma 2004
  Artikel: 6
 9. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel: 3
 10. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikel: 3.1.2
 11. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
  Artikel: 6
 12. Regeling toedeling opsporingstaken persoonsgebonden budgetten
  Artikel: 1
 13. Regeling toedeling strafrechtelijke handhaving Wlz en Zvw
  Artikel: 1
 14. Regeling transparantie contracteerproces AWBZ
  Artikel: 1
 15. Regeling verslaglegging AWBZ
  Artikel: 2
 16. Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
  Artikel: 31
 17. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikel: 27a
 18. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90
 19. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikel: 41
 20. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikelen: 25, 26
 21. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 5
 22. Wijzigingsregeling Regeling verslaggeving WTZi (wijziging waarderingsmaatstaf vaste materiële activa)
  Artikel: II
 23. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (invoering vermogensinkomensbijtelling vaststelling eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen)
  Artikelen: IIa, IIb
 24. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 122a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel 12
Terug naar begin van de pagina