Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2014.
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 16-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling transparantie contracteerproces AWBZ

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Liquidatiewet ongevallenwetten
    Artikel 12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 Alg. 1
01-01-2015 Intrekking-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521 Alg. 2
01-01-2013 Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 77 32154 16-03-2012 Stb. 2012, 144 Alg. 3
01-01-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
01-02-2005 Vernummering 09-12-2004 Stb. 2005, 27 28994 25-01-2005 Stb. 2005, 42 Alg. 4
01-04-2001 Vervallen 13-12-2000 Stb. 2001, 23 27038 16-02-2001 Stb. 2001, 100
01-07-1999 Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 239 26238 12-05-1999 Stb. 1999, 239
01-01-1992 Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 587 21592 19-12-1991 Stb. 1991, 721
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 127 20855 27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-01-1968 Nieuwe-regeling 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654

Opmerkingen

  1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)
  2. Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel III van Stb. 2012/77 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  4. Voorheen artikel 14.4)
Naar boven