Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 24-06-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 155

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Tarievenregeling Kadaster
    Artikel: 8
  2. Telecommunicatiewet
    Artikel: 5.17

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2008 Wijziging 06-03-2008 Stb. 2008, 95 31120 20-03-2008 Stb. 2008, 96
01-02-2007 Nieuw 06-12-2006 Stb. 2007, 16 29834 20-12-2006 Stb. 2007, 17

Annuleren

Naar boven