Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 139

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2003 Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 428 11-11-2002 Stb. 2002, 558 Alg. 1, Inwtr. 2
Nieuw 18-04-2002 Stb. 2002, 229 26822 11-11-2002 Stb. 2002, 558

Opmerkingen

  1. Tekstplaatsing met aanpassing van de in de regeling genoemde nummering.1)
  2. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.2)
Naar boven