Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 68

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 272 32137 28-06-2011 Stb. 2011, 340 Alg. 1
01-01-1992 Wijziging 28-11-1991 Stb. 1991, 601 28-11-1991 Stb. 1991, 601
01-04-1991 Wijziging 28-11-1991 Stb. 1991, 601 28-11-1991 Stb. 1991, 601
Nieuw 02-04-1991 Stb. 1991, 197 18998 17-04-1991 Stb. 1991, 200

Opmerkingen

  1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor artikel 69 in plaats van artikel 68.1)
Naar boven