Liquidatiewet ongevallenwetten

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit berekening afkoopsommen ongevalsuitkeringen 2008
    Artikelen: 2, 2
  2. Liquidatiewet ongevallenwetten
    Artikelen: 15, 19, 23, 24, 26
  3. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
    Artikel: 44

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina