Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geraadpleegd op 02-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregel maatregelen UWV
    Artikel: 1
  2. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
    Artikel: 87f

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 Alg. 1
Aanhangig 24447
01-01-2005 Vervallen 23-12-2004 Stb. 2004, 720 29677 23-12-2004 Stb. 2004, 721 Inwtr. 2
01-01-2002 Nieuw 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 696

Opmerkingen

  1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. Bij Stb. 2005/717 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2006.1)
  2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
Naar boven