Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 47b

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 2. Reglement justitiƫle jeugdinrichtingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
  Artikel: 1
 2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 120
 3. Ziektewet
  Artikel: 101

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikel 1
 2. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina