Wet op de dividendbelasting 1965

Geldend van 01-01-2002 t/m 25-07-2002

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen DB
Wet DB
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002515
RechtsgebiedBelastingrecht | Dividendbelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
 2. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 3. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit op de Dividendbelasting 1941
 2. Coördinatiegroep Taxhavens (CGT)
 3. Dividenden op aandelen in portefeuille, verjaarde dividenden
 4. Door Turkije geheven aanvullende belasting aangemerkt als bronbelasting
 5. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 6. Fiscale gevolgen van de boekhoudkundige verwerking van de inkoop van aandelen
 7. Naheffing dividendbelasting bij dividendstripping
 8. Plaatsing op landenlijst is geen voorwaarde voor toepassing van artikel 4a, derde lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965
 9. Rulings; aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders
 10. Splitsing van aandelen ‘Spin off’
 11. Tussentijdse dividenddeclaraties bij beurstransacties

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Artikel: 34
 2. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: VI
 3. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 4. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
  Artikel: XII
Terug naar begin van de pagina