Wet op de dividendbelasting 1965

Geldend van 01-01-2002 t/m 25-07-2002

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2002

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikelen: 1, 21c
  2. Wet op de dividendbelasting 1965
    Artikelen: 4, 11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina