Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling

Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2005.
Geldend van 01-09-2005 t/m 30-09-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 01-09-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  1. Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
    Artikel 9

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2005)

Opmerking

Door Stb. 2018/135 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2018.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2018 Wijziging 26-04-2018 Stb. 2018, 135 26-04-2018 Stb. 2018, 135
04-05-2011 Wijziging 21-04-2011 Stb. 2011, 199 21-04-2011 Stb. 2011, 199
01-10-2006 Wijziging 28-08-2006 Stb. 2006, 400 28-08-2006 Stb. 2006, 400
01-09-2005 Wijziging 23-07-2005 Stb. 2005, 405 23-07-2005 Stb. 2005, 404 Alg. 1, Inwtr. 2
01-10-1997 Wijziging 08-09-1997 Stb. 1997, 409 08-09-1997 Stb. 1997, 409
01-01-1994 Wijziging 12-11-1993 Stb. 1993, 627 23-12-1993 Stb. 1993, 693
20-08-1979 Wijziging 28-06-1979 Stb. 1979, 412 28-06-1979 Stb. 1979, 412
10-07-1969 Wijziging 04-06-1969 Stb. 1969, 286 04-06-1969 Stb. 1969, 286
01-10-1967 Nieuw 09-08-1967 Stb. 1967, 432 09-08-1967 Stb. 1967, 432

Opmerkingen

  1. Artikel II en III van Staatsblad 2005/405 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen) in werking treedt.2)
Naar boven