Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling

Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2005.
Geldend van 01-09-2005 t/m 30-09-2006

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2005)

Opmerking

Door Stb. 2018/135 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2018.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2018 Wijziging 26-04-2018 Stb. 2018, 135 26-04-2018 Stb. 2018, 135
01-10-2006 Wijziging 28-08-2006 Stb. 2006, 400 28-08-2006 Stb. 2006, 400
01-09-2005 Wijziging 23-07-2005 Stb. 2005, 405 23-07-2005 Stb. 2005, 404 Alg. 1, Inwtr. 2
10-07-1969 Wijziging 04-06-1969 Stb. 1969, 286 04-06-1969 Stb. 1969, 286
01-10-1967 Wijziging 09-08-1967 Stb. 1967, 432 09-08-1967 Stb. 1967, 432
01-01-1967 Wijziging 28-12-1966 Stb. 1966, 585 28-12-1966 Stb. 1966, 585
30-09-1965 Nieuwe-regeling 16-09-1965 Stb. 1965, 414 16-09-1965 Stb. 1965, 414

Opmerkingen

  1. Artikel II en III van Staatsblad 2005/405 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen) in werking treedt.2)
Naar boven