Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Geldend van 01-05-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingUitv besl LB
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0002489
RechtsgebiedBelastingrecht | Loonbelasting en premieheffing
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 2. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 3. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 4. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
 2. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht
 3. Toepassing oudedagsvrijstelling bij WUV-uitkering

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit IOW
  Artikel: IX
 2. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen
  Tekst: tekst
 3. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 4. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
 5. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen
  Tekst: tekst
 6. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht
  Tekst: tekst
 7. Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen
  Artikel: 4
 8. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 1.2
 9. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 10. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina