Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Geldend van 01-05-2016 t/m 31-12-2016

Artikel 10ec

  • 1 Voor ingekomen werknemers bedraagt de looptijd van de bewijsregel maximaal acht jaar, ingaande op de eerste dag van de tewerkstelling door de inhoudingsplichtige en eindigende op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin die tewerkstelling is geëindigd.

  • 2 Voor uitgezonden werknemers is de looptijd van de bewijsregel gelijk aan de duur van de uitzending.

Terug naar begin van de pagina