Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2011.
Geldend van 01-01-2011 t/m 05-01-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-01-2014 Wijziging 28-11-2013 Stb. 2013, 495 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
01-01-2009 Nieuw 18-12-2008 Stb. 2008, 571 18-12-2008 Stb. 2008, 572

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)
Naar boven