Wet op de loonbelasting 1964

Geraadpleegd op 15-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 7
 2. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel 5.16a
 3. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel 2
 4. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen 115, 5, 80a
 5. Pensioenwet
  Artikelen 117, 69
 6. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 1a:1
 7. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35929
01-01-2005 Nieuw 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653 Inwtr. 1
28-12-2000 Vervallen 14-12-2000 Stb. 2000, 551 27030 14-12-2000 Stb. 2000, 551
01-06-1999 Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 211 26020 29-04-1999 Stb. 1999, 211
01-01-1995 Nieuw 23-12-1994 Stb. 1994, 927 23046 23-12-1994 Stb. 1994, 927
01-01-1986 Vervallen 18-12-1985 Stb. 1985, 700 19279 18-12-1985 Stb. 1985, 700
01-07-1965 Nieuwe-regeling 16-12-1964 Stb. 1964, 514 5380 18-12-1964 Stb. 1964, 522

Opmerkingen

 1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven