Wet op de loonbelasting 1964

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk VIIB

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 22-12-2011
samen met
12-07-2012
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 321
33003
samen met
33287
Alg. 1
01-01-2017 Wijziging 06-07-2016 Stb. 2016, 275 34391 06-07-2016 Stb. 2016, 275

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/321. In Stb. 2011/639 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2013.1)
Naar boven