Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 05-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 38n

Informatie geldend op 05-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
Terug naar begin van de pagina