Wet op de loonbelasting 1964

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 05-02-2021.
Geldend van 05-02-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 38l

Informatie geldend op 05-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 7
 2. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel 5.16a
 3. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel 2
 4. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen 115, 5, 80a
 5. Pensioenwet
  Artikelen 117, 69
 6. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 1a:1
 7. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 05-02-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Vervallen 12-12-2018 Stb. 2018, 476 35015 12-12-2018 Stb. 2018, 477
11-04-2018 Nieuw 20-12-2017 Stb. 2017, 525 34674 28-03-2018 Stb. 2018, 96
01-07-2016 Vervallen 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012
samen met
04-06-2015
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2015, 218
Inwtr. 1
19-06-2015 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 218 34083 04-06-2015 Stb. 2015, 218
01-01-2013 Nieuw 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669

Opmerkingen

 1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2012/669 gesteld op 1 januari 2016.1)
Naar boven