Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 05-02-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 35k

Informatie geldend op 05-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 67ca
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 1.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIIA

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 6
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 11
Terug naar begin van de pagina