Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 05-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 05-02-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Loonheffingen, correctieverplichting

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:2, 3:2
 2. Belastingplan 2021
  Artikel: XXIII
 3. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 7
 4. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
  Artikelen: 4, 6
 5. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 6. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 7. Circulaire Werkkostenregeling Appa, vervallen gratificatie voorzitter en aanpassing procedure bij ziekte voorzitter
  Tekst: tekst
 8. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 3, 12c, 14
 9. Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  Artikel: XXVa
 10. Fiscale verzamelwet 2011
  Artikel: XXV
 11. Gemeentewet
  Artikelen: 41b, 67
 12. Inkomensbesluit Wet WIA
  Artikel: 7a
 13. Invorderingswet 1990
  Artikel: 43a
 14. Loonheffingen, correctieverplichting
  Tekst: tekst
 15. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 16. Participatiewet
  Artikel: 31
 17. Provinciewet
  Artikelen: 40b, 66
 18. Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES
  Artikel: 8a
 19. Rechtspositiebesluit burgemeesters
  Artikel: 36
 20. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Artikelen: 2.3.8, 3.3.8, 4.3.8
 21. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 6
 22. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 2, 2a
 23. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 150a
 24. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 25. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikelen: 1, 9
 26. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11a
 27. Uitvoeringsregeling WNT
  Artikel: 2
 28. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.1, 8.1, 8.4b, 9.8
 29. Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen
  Artikelen: 3, 8, 10
 30. Waterschapswet
  Artikelen: 44k, 48
 31. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 8, 16
 32. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.84
 33. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 27a, 31a, 32, 32a, 32ab
 34. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 194
 35. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikelen: 5, 13
 36. Wet vergoedingen leden Eerste Kamer
  Artikel: 19
 37. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikelen: 1, 23
 38. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
  Tekst: tekst
 39. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
  Artikel: XI
 40. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
  Artikel: XXVII
 41. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 42, 43

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 4a
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 8
Terug naar begin van de pagina