Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 05-02-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 28b

Informatie geldend op 05-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Paragrafen: structuurtekst, 30
 2. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 27da

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 31
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 7
Terug naar begin van de pagina