Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 05-02-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 21c

Informatie geldend op 05-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingplan 2021
  Artikel: XXIV
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 1.2
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 12
 4. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 39d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen 21, 31, 34
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 6
Terug naar begin van de pagina