Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 22-01-2021 t/m 04-02-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 22-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
  2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VII

  1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
    Hoofdstuk 6
  2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
    Hoofdstuk 10
Terug naar begin van de pagina