Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 38f

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 7
 2. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel 5.16a
 3. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel 2
 4. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen 115, 5, 80a
 5. Pensioenwet
  Artikelen 117, 69
 6. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina