Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2020 t/m 09-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 32d

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg
    Tekst: tekst
  2. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel: 59

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina