Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18ga

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
  2. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
Terug naar begin van de pagina