Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2020 t/m 09-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 18f

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
Terug naar begin van de pagina