Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2020 t/m 09-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 11c

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
    Artikel: 2:2
  2. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
    Tekst: tekst
Terug naar begin van de pagina