Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 37

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel: 70e
 2. Successiewet 1956
  Artikel: 82
 3. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 39f
 4. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 34b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 7
 2. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel 5.16a
 3. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel 2
 4. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen 115, 5, 80a
 5. Pensioenwet
  Artikelen 117, 69
 6. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina