Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15a

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Loonbelasting, vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IIA

  1. Wet op de loonbelasting 1964
    Artikel 31
Terug naar begin van de pagina