Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina