Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  1. Wet op de loonbelasting 1964
    Artikel 31
  2. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
    Hoofdstuk 2
  3. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
    Hoofdstuk 2
Terug naar begin van de pagina