Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 29-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 27ja

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit kansspelen op afstand
  2. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel IVb

  1. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
    Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2021 Nieuw 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 29-01-2021 Stb. 2021, 45
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 29-01-2021 Stb. 2021, 45 Alg. 1

Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden op 28 juli 2018 (Stb. 2018/248).1)
Naar boven