Wet op de kansspelen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 27ja

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit kansspelen op afstand
  2. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel IVb

  1. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
    Artikel 2
Terug naar begin van de pagina