Wet op de kansspelen

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 33h

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit kansspelen op afstand
  2. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina