Wet op de kansspelen

Geldend van 28-07-2018 t/m 31-03-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 1b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar TITEL VA

 1. Wet op de kansspelen
  Artikel 1
 2. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
  Artikel 7
 3. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel 2
 4. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina