Wet op de kansspelen

Geldend van 28-07-2018 t/m 31-03-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 30o

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Speelautomatenbesluit 2000
 2. Speelautomatenregeling 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 4
 2. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikelen: 1, 17
 3. Speelautomatenregeling 2000
  Artikelen: IV, 6, 10bis
 4. Wet op de kansspelen
  Artikel: 30q

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4

 1. Wet op de kansspelen
  Artikel 30z
 2. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel 4

Verwijzingen naar TITEL VA

 1. Wet op de kansspelen
  Artikel 1
 2. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
  Artikel 7
 3. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel 2
 4. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina