Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2016.
Geldend van 01-04-2016 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie voor § 1

Informatie geldend op 01-04-2016

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar TITEL VA

  1. Wet op de kansspelen
    Artikel 1
  2. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
    Artikel 7
  3. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-04-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-05-1998 Nieuw 29-04-1998 Stb. 1998, 270 25646 29-04-1998 Stb. 1998, 270
Naar boven