Belastingregeling voor het Koninkrijk

Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-2010.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 37

Informatie geldend op 10-10-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Gezamenlijke regeling aanwezigheid van ambtenaren bij onderzoek in een ander land van het Koninkrijk

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Belastingregeling voor het Koninkrijk
    Artikel 48

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-10-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1986 Wijziging 05-12-1985 Stb. 1985, 645 18747 05-12-1985 Stb. 1985, 645
01-01-1965 Nieuwe-regeling 28-10-1964 Stb. 1964, 425 7181 18-12-1964 Stb. 1964, 528
Naar boven