Regeling doctorstitel godgeleerdheid of wijsbegeerte

Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 27-08-1964.
Geldend van 27-08-1964 t/m heden

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 27-08-1964

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 27-08-1964)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
27-08-1964 Nieuwe-regeling 02-06-1964 Stcrt. 1964, 152 108.241-II 02-06-1964 Stcrt. 1964, 152
Naar boven