Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-04-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 4b

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-07-2003 Nieuw 03-07-2003 Stb. 2003, 275 28636 03-07-2003 Stb. 2003, 275

Annuleren

Naar boven