Wet tarieven in strafzaken

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen WTSZ
Wts
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002406
RechtsgebiedProcesrecht | Strafprocesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Besluit tarieven in strafzaken 2003
 3. Ministeriële regeling tarieven in strafzaken 2003
 4. Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003 (hoogte vergoedingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 8:36, 8:39, 8:79, 9:33
 2. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 65
 3. Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken
  Artikel: 9
 4. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 5. Besluit proceskosten bestuursrecht
  Artikel: 2
 6. Besluit schadefonds geweldsmisdrijven
  Artikel: 12
 7. Besluit tarieven in strafzaken 2003
  Artikel: 1
 8. Loodsenwet
  Artikel: 41
 9. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 67
 10. Penitentiaire maatregel
  Artikelen: 32, 45
 11. Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
  Artikel: 51
 12. Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 18
 13. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 146
 14. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 59, 81
 15. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikelen: 76, 77
 16. Tuchtreglement COKZ 2012
  Artikel: 18
 17. Wet Huis voor klokkenluiders
  Artikel: 16
 18. Wet dieren
  Artikel: 8.27
 19. Wet gewetensbezwaren militaire dienst
  Artikel: 36
 20. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Artikel: 19
 21. Wet zeevarenden
  Artikel: 55o
 22. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 591a
Terug naar begin van de pagina