Kernenergiewet

Geldend van 16-10-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 16-10-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 2. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 15
 2. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
  Artikelen: 3, 7, 9
 3. Kernenergiewet
  Artikelen: 20, 20a, 26, 29a, 76

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  Terug naar begin van de pagina