Kernenergiewet

Geldend van 16-10-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 16-10-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet
  Artikel: 1
 2. Besluit aanwijzing en taakvervulling toezichthouders Kernenergiewet 2013
  Artikel: 4
 3. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 3.22, 4.10, 7.13, 7.14, 7.20, 7.24, 7.3, 7.31, 7.34, 7.35, 7.36, 11.6
 4. Besluit detectie radioactief besmet schroot
  Artikel: 1
 5. Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  Artikel: 8
 6. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  Artikel: 2
 7. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikelen: 1, 3, 3a, 4, 11a, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30f, 30g, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 41a, 42, 43, 44a, 44b, 44c, 44d
 8. Besluit meldplicht cybersecurity
  Artikel: 1
 9. Besluit milieueffectrapportage
  Artikel: 8
 10. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Artikel: 1
 11. Besluit registratie splijtstoffen en ertsen
  Artikelen: 5, 6, 7, 8
 12. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikel: 7.1
 13. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14
 14. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
  Artikelen: 1, 2, 8, 13, 19, 23, 26
 15. Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet
  Artikel: 1
 16. Kernenergiewet
  Artikelen: 3, 15a, 15aa, 15b, 15f, 16, 17, 20a, 21, 29a, 36, 37b, 38, 39, 43b, 68, 70a, 71, 75, 80, 85
 17. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel: 5.28
 18. Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen
  Artikelen: III, 1, 1a, 1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 1g, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15
 19. Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen
  Artikel: 1
 20. Regeling detectie radioactief besmet schroot
  Artikel: 1b
 21. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 22. Regeling kwaliteitsborging van kerncentrales
  Artikel: 1
 23. Regeling nucleaire drukapparatuur
  Artikelen: 1, 2
 24. Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties
  Artikelen: 2, 15
 25. Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018
  Artikel: 1.1
 26. Registratiebesluit externe veiligheid
  Artikelen: 4, 15
 27. Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie
  Artikel: 5
 28. Uitleveringswet
  Artikel: 51a
 29. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  Artikel: 1
 30. Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet
  Artikel: 2
 31. Waterwet
  Artikel: 6.27
 32. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 6.2b, 8.3
 33. Wet milieubeheer
  Artikelen: 12.11*, 12.11, 20.3, 22.1
 34. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 35. Wet wettelijke aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen
  Artikel: 25
 36. Wijzigingsbesluit Besluit detectie radioactief besmet schroot, enz. (Wijzigingswet Kernenergiewet (vereenvoudiging bevoegd gezag, invoering verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen))
  Artikel: VIII
 37. Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)
  Artikel: II
 38. Wijzigingswet Kernenergiewet (vereenvoudiging bevoegd gezag, invoering verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen)
  Artikel: IIa

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  Terug naar begin van de pagina