Wet op het voortgezet onderwijs

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

 1. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel III

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
 3. Wet op de expertisecentra
  Artikel 171
 4. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 11a.1
 5. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel 4

Verwijzingen naar Afdeling I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 77

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297
01-08-2009 Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 334 31829 18-07-2009 Stb. 2009, 335
21-12-2001 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 636 27206 06-12-2001 Stb. 2001, 636
01-08-1998 Vervallen 17-08-1998 Stb. 1998, 512 17-08-1998 Stb. 1998, 512
01-01-1997 Vervallen 04-07-1996 Stb. 1996, 402 24455 04-07-1996 Stb. 1996, 402
01-08-1993 Wijziging 27-05-1992 Stb. 1992, 270 20381 27-05-1992 Stb. 1992, 270
Naar boven